Cara Membaca Doa Mau Zakat Fitrah yang Benar

sisca


Cara Membaca Doa Mau Zakat Fitrah yang Benar

Doa mau zakat fitrah adalah bacaan yang diucapkan ketika seseorang hendak menunaikan zakat fitrah. Bacaan ini berbunyi, “Allahumma inni urid(u) an uzakkiya’anka fa taqabbal minni.” Artinya, “Ya Allah, sesungguhnya aku ingin berzakat kepada-Mu, maka terimalah dariku.”

Doa mau zakat fitrah sangat penting karena merupakan salah satu syarat sahnya zakat fitrah. Selain itu, doa ini juga memiliki beberapa manfaat, antara lain:

 • Memperoleh pahala dari Allah SWT.
 • Menyucikan harta yang kita miliki.
 • Mempererat tali silaturahmi antar sesama umat Islam.

Secara historis, doa mau zakat fitrah telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau menganjurkan umatnya untuk membaca doa ini sebelum menunaikan zakat fitrah. Seiring dengan berjalannya waktu, doa ini terus diamalkan oleh umat Islam hingga saat ini.

Pada artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang doa mau zakat fitrah, termasuk tata cara membacanya, waktu yang tepat untuk membacanya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan doa ini.

doa mau zakat fitrah

Doa mau zakat fitrah merupakan bacaan yang sangat penting ketika seseorang hendak menunaikan zakat fitrahnya. Terdapat beberapa aspek penting yang berkaitan dengan doa ini, antara lain:

 • Lafal doa
 • Waktu membaca doa
 • Tata cara membaca doa
 • Niat membaca doa
 • Keutamaan membaca doa
 • Sejarah doa
 • Dalil membaca doa
 • Hikmah membaca doa

Selain aspek-aspek di atas, masih banyak hal lain yang berkaitan dengan doa mau zakat fitrah. Misalnya, doa ini dibaca setelah shalat Idul Fitri dan sebelum menyerahkan zakat fitrah. Doa ini juga dibaca dengan suara yang pelan dan tidak jahr (keras). Dengan membaca doa ini, insya Allah zakat fitrah yang kita tunaikan akan diterima oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi penerimanya.

Lafal doa

Lafal doa merupakan salah satu aspek penting dalam doa mau zakat fitrah. Lafadz doa yang benar akan membuat doa kita sempurna dan insya Allah diterima oleh Allah SWT. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait lafal doa mau zakat fitrah:

 • Bahasa doa
  Doa mau zakat fitrah dibaca menggunakan bahasa Arab. Lafadz doa yang benar adalah “Allahumma inni urid(u) an uzakkiya’anka fa taqabbal minni.” Artinya, “Ya Allah, sesungguhnya aku ingin berzakat kepada-Mu, maka terimalah dariku.”
 • Cara membaca doa
  Doa mau zakat fitrah dibaca dengan suara yang pelan dan tidak jahr (keras). Dianjurkan untuk membaca doa ini setelah shalat Idul Fitri dan sebelum menyerahkan zakat fitrah.
 • Waktu membaca doa
  Waktu membaca doa mau zakat fitrah adalah setelah shalat Idul Fitri dan sebelum menyerahkan zakat fitrah. Dianjurkan untuk membaca doa ini pada saat menyerahkan zakat fitrah kepada amil zakat.
 • Niat membaca doa
  Niat membaca doa mau zakat fitrah adalah untuk memohon kepada Allah SWT agar menerima zakat fitrah yang kita tunaikan. Selain itu, doa ini juga dibaca untuk memohon keberkahan dan pahala dari Allah SWT.

Dengan membaca doa mau zakat fitrah dengan lafal yang benar dan niat yang ikhlas, insya Allah zakat fitrah yang kita tunaikan akan diterima oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi penerimanya.

Waktu membaca doa

Waktu membaca doa mau zakat fitrah adalah salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Waktu yang tepat untuk membaca doa ini adalah setelah shalat Idul Fitri dan sebelum menyerahkan zakat fitrah. Hal ini dikarenakan doa mau zakat fitrah merupakan bagian dari syarat sahnya zakat fitrah. Dengan membaca doa ini pada waktu yang tepat, insya Allah zakat fitrah yang kita tunaikan akan diterima oleh Allah SWT.

Selain itu, membaca doa mau zakat fitrah pada waktu yang tepat juga memiliki beberapa manfaat, antara lain:

 • Memperoleh pahala yang lebih besar dari Allah SWT.
 • Menunjukkan kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah SWT.
 • Menjadi contoh yang baik bagi orang lain.

Dalam praktiknya, doa mau zakat fitrah dapat dibaca pada saat menyerahkan zakat fitrah kepada amil zakat. Dengan membaca doa ini, kita memohon kepada Allah SWT agar menerima zakat fitrah yang kita tunaikan dan memberikan keberkahan kepada kita dan penerima zakat.

Dengan memahami waktu yang tepat untuk membaca doa mau zakat fitrah, kita dapat menjalankan ibadah zakat fitrah dengan lebih sempurna dan insya Allah mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah SWT.

Tata Cara Membaca Doa

Tata cara membaca doa mau zakat fitrah merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan agar doa yang kita panjatkan dapat diterima oleh Allah SWT. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca doa mau zakat fitrah:

 • Membaca doa dengan suara yang jelas dan tidak terburu-buru.
 • Menghadap kiblat saat membaca doa.
 • Mengangkat kedua tangan saat membaca doa.
 • Membaca doa dengan penuh kekhusyukan dan penghayatan.

Dengan memperhatikan tata cara membaca doa yang benar, insya Allah doa mau zakat fitrah yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah SWT. Selain itu, membaca doa dengan tata cara yang benar juga menunjukkan keseriusan dan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah SWT.

Dalam praktiknya, tata cara membaca doa mau zakat fitrah dapat dilakukan pada saat menyerahkan zakat fitrah kepada amil zakat. Dengan membaca doa dengan tata cara yang benar, kita memohon kepada Allah SWT agar menerima zakat fitrah yang kita tunaikan dan memberikan keberkahan kepada kita dan penerima zakat.

Dengan memahami tata cara membaca doa mau zakat fitrah dengan benar, kita dapat menjalankan ibadah zakat fitrah dengan lebih sempurna dan insya Allah mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah SWT.

Niat membaca doa

Niat merupakan salah satu unsur penting dalam beribadah, termasuk dalam membaca doa. Niat adalah kehendak hati untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam konteks doa mau zakat fitrah, niat sangat penting karena merupakan penentu diterimanya doa tersebut oleh Allah SWT. Niat membaca doa mau zakat fitrah haruslah ikhlas karena Allah SWT, bukan karena ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat niat membaca doa mau zakat fitrah, antara lain:

 • Niat harus dibuat sebelum membaca doa.
 • Niat harus jelas dan spesifik, yaitu untuk membaca doa mau zakat fitrah.
 • Niat harus tulus dan ikhlas karena Allah SWT.

Berikut adalah contoh niat membaca doa mau zakat fitrah:

“Aku berniat membaca doa mau zakat fitrah karena Allah SWT.”

Dengan membuat niat yang benar dan ikhlas, insya Allah doa mau zakat fitrah yang kita baca akan diterima oleh Allah SWT dan dikabulkan.

Keutamaan membaca doa

Membaca doa merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Doa adalah permohonan yang kita panjatkan kepada Allah SWT untuk memohon pertolongan, perlindungan, dan segala sesuatu yang kita butuhkan. Membaca doa juga merupakan cara untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya kepada kita.

Salah satu doa yang sangat penting untuk dibaca adalah doa mau zakat fitrah. Doa ini dibaca sebelum kita menunaikan zakat fitrah. Dengan membaca doa ini, kita memohon kepada Allah SWT agar menerima zakat fitrah yang kita tunaikan dan memberikan keberkahan kepada kita dan penerima zakat.

Membaca doa mau zakat fitrah memiliki banyak keutamaan, antara lain:

 • Mendapatkan pahala dari Allah SWT.
 • Zakat fitrah yang kita tunaikan akan lebih berkah.
 • Mempererat tali silaturahmi antar sesama umat Islam.
 • Menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah SWT.

Dengan memahami keutamaan membaca doa mau zakat fitrah, kita akan semakin termotivasi untuk membaca doa ini sebelum menunaikan zakat fitrah. Membaca doa ini juga merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan ibadah zakat fitrah kita.

Sejarah doa

Sejarah doa merupakan salah satu aspek penting dalam memahami doa mau zakat fitrah. Sebab, doa mau zakat fitrah merupakan bagian dari sejarah doa dalam Islam. Doa ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diamalkan oleh umat Islam hingga saat ini.

Dalam sejarahnya, doa mau zakat fitrah mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Pada awalnya, doa ini hanya dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, doa ini mulai diajarkan kepada seluruh umat Islam dan menjadi bagian dari sunnah Nabi SAW. Doa mau zakat fitrah juga telah menjadi bagian dari fikih Islam dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia.

Memahami sejarah doa mau zakat fitrah sangat penting karena dapat memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang ibadah ini. Selain itu, sejarah doa juga dapat menjadi motivasi bagi kita untuk terus mengamalkan doa mau zakat fitrah sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah SWT.

Dalil membaca doa

Dalam Islam, dalil merupakan dasar hukum atau landasan syariat yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu perbuatan. Dalil bisa bersumber dari Al-Qur’an, hadis, ijma’ (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi). Dalam konteks doa mau zakat fitrah, terdapat beberapa dalil yang menjadi landasan hukumnya.

Salah satu dalil membaca doa mau zakat fitrah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Dari Abdullah bin Mas’ud berkata, “Dahulu Nabi SAW apabila ingin menunaikan zakat fitrah, beliau membaca doa: ‘Ya Allah, sesungguhnya ini adalah sedekah, maka terimalah dariku.'” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW selalu membaca doa sebelum menunaikan zakat fitrah. Hal ini menunjukkan bahwa membaca doa mau zakat fitrah merupakan sunnah yang dianjurkan untuk diamalkan oleh umat Islam.

Hikmah membaca doa

Hikmah membaca doa adalah hikmah atau manfaat yang didapat dari membaca doa. Doa mau zakat fitrah merupakan salah satu doa yang memiliki banyak hikmah bagi yang membacanya. Hikmah-hikmah tersebut antara lain:

 • Mendapat pahala dari Allah SWT.
 • Zakat fitrah yang dikeluarkan menjadi lebih berkah.
 • Mempererat tali silaturahmi antar sesama umat Islam.
 • Menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT.
 • Memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT.

Membaca doa mau zakat fitrah juga merupakan bentuk ketaatan kepada sunnah Rasulullah SAW. Dengan membaca doa ini, kita menunjukkan bahwa kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan ingin mendapat syafaatnya di akhirat kelak.

Dalam kehidupan sehari-hari, hikmah membaca doa mau zakat fitrah dapat kita rasakan ketika kita menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Kita akan merasakan ketenangan batin dan kebahagiaan karena telah menjalankan perintah Allah SWT dan membantu sesama yang membutuhkan.

Pertanyaan Umum tentang Doa Mau Zakat Fitrah

Pertanyaan umum (FAQ) berikut memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan umum tentang doa mau zakat fitrah, bacaannya, waktu membacanya, dan manfaatnya.

Pertanyaan: Apa lafal doa mau zakat fitrah?

Jawaban: Lafadz doa mau zakat fitrah adalah “Allahumma inni urid(u) an uzakkiya’anka fa taqabbal minni.” Artinya, “Ya Allah, sesungguhnya aku ingin berzakat kepada-Mu, maka terimalah dariku.”

Pertanyaan: Kapan waktu membaca doa mau zakat fitrah?

Jawaban: Waktu membaca doa mau zakat fitrah adalah setelah shalat Idul Fitri dan sebelum menyerahkan zakat fitrah.

Pertanyaan: Mengapa doa mau zakat fitrah penting dibaca?

Jawaban: Doa mau zakat fitrah penting dibaca karena merupakan salah satu syarat sahnya zakat fitrah. Membaca doa ini juga dapat mendatangkan pahala dan keberkahan.

Pertanyaan: Apakah ada niat khusus saat membaca doa mau zakat fitrah?

Jawaban: Saat membaca doa mau zakat fitrah, dianjurkan untuk membuat niat, yaitu berniat untuk membaca doa mau zakat fitrah karena Allah SWT.

Pertanyaan: Apakah ada keutamaan membaca doa mau zakat fitrah?

Jawaban: Keutamaan membaca doa mau zakat fitrah antara lain mendapatkan pahala dari Allah SWT, zakat fitrah yang kita tunaikan menjadi lebih berkah, dan mempererat tali silaturahmi antar sesama umat Islam.

Pertanyaan: Apa hikmah dari membaca doa mau zakat fitrah?

Jawaban: Hikmah dari membaca doa mau zakat fitrah adalah sebagai bentuk ketaatan kepada sunnah Rasulullah SAW, mendapatkan pahala dari Allah SWT, dan memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT.

Demikian beberapa pertanyaan umum tentang doa mau zakat fitrah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata cara membaca doa mau zakat fitrah yang benar.

Tips Membaca Doa Mau Zakat Fitrah

Membaca doa mau zakat fitrah adalah salah satu syarat sahnya zakat fitrah. Selain itu, doa ini juga memiliki banyak keutamaan dan manfaat. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, penting untuk membaca doa mau zakat fitrah dengan benar. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda:

Hafalkan lafal doa. Lafadz doa mau zakat fitrah adalah “Allahumma inni urid(u) an uzakkiya’anka fa taqabbal minni.” Artinya, “Ya Allah, sesungguhnya aku ingin berzakat kepada-Mu, maka terimalah dariku.”

Baca doa dengan suara yang jelas dan tidak terburu-buru.

Menghadap kiblat saat membaca doa.

Mengangkat kedua tangan saat membaca doa.

Membaca doa dengan penuh kekhusyukan dan penghayatan.

Membuat niat sebelum membaca doa. Niat membaca doa mau zakat fitrah adalah untuk memohon kepada Allah SWT agar menerima zakat fitrah yang kita tunaikan.

Membaca doa pada waktu yang tepat. Waktu membaca doa mau zakat fitrah adalah setelah shalat Idul Fitri dan sebelum menyerahkan zakat fitrah.

Membaca doa secara berjamaah. Membaca doa mau zakat fitrah secara berjamaah lebih utama daripada membaca doa secara sendiri-sendiri.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, insya Allah Anda dapat membaca doa mau zakat fitrah dengan benar dan mendapatkan manfaatnya. Membaca doa mau zakat fitrah dengan benar merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan ibadah zakat fitrah kita.

Tips-tips di atas dapat membantu kita dalam mengamalkan doa mau zakat fitrah dengan baik dan sesuai dengan tuntunan syariat. Dengan mengamalkannya, kita dapat meraih manfaat dan keutamaan dari doa mau zakat fitrah, sehingga ibadah zakat fitrah kita menjadi lebih sempurna dan berkah.

Kesimpulan

Doa mau zakat fitrah adalah doa yang dibaca sebelum menunaikan zakat fitrah. Doa ini memiliki banyak keutamaan dan manfaat, di antaranya mendapatkan pahala dari Allah SWT, zakat fitrah yang dikeluarkan menjadi lebih berkah, dan mempererat tali silaturahmi antar sesama umat Islam. Selain itu, membaca doa mau zakat fitrah juga merupakan salah satu syarat sahnya zakat fitrah.

Untuk mendapatkan manfaat doa mau zakat fitrah, penting untuk membacanya dengan benar. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda membaca doa mau zakat fitrah dengan benar:

 • Hafalkan lafal doa.
 • Baca doa dengan suara yang jelas dan tidak terburu-buru.
 • Menghadap kiblat saat membaca doa.
 • Mengangkat kedua tangan saat membaca doa.
 • Membaca doa dengan penuh kekhusyukan dan penghayatan.

Dengan mengamalkan doa mau zakat fitrah dengan baik dan sesuai dengan tuntunan syariat, kita dapat meraih manfaat dan keutamaan dari doa mau zakat fitrah, sehingga ibadah zakat fitrah kita menjadi lebih sempurna dan berkah.Rekomendasi Herbal Alami :

Artikel Terkait

Bagikan:

sisca

Halo, Perkenalkan nama saya Sisca. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow www.birdsnbees.co.id ya.. Terimakasih..

Tags

Ikuti di Google News

Artikel Pilihan

Artikel Terbaru

Story Terbaru