Dalil Puasa Syawal

sisca


Dalil Puasa Syawal

Dalil puasa syawal merupakan landasan atau acuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan puasa syawal.

Puasa syawal memiliki beberapa keutamaan, di antaranya: pahala yang berlipat ganda, menjadi penebus dosa-dosa kecil, dan dapat melancarkan rezeki. Dalam sejarah Islam, puasa syawal pertama kali diwajibkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang dalil puasa syawal, keutamaannya, dan tata cara pelaksanaannya.

Dalil Puasa Syawal

Dalil puasa syawal adalah landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan puasa syawal. Dalil ini sangat penting karena menjadi acuan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa syawal.

 • Dasar hukum
 • Jenis puasa
 • Waktu pelaksanaan
 • Niat puasa
 • Keutamaan puasa
 • Tata cara puasa
 • Hikmah puasa
 • Puasa sunnah
 • Puasa wajib

Dalil puasa syawal dapat ditemukan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya: “Barang siapa yang berpuasa Ramadhan kemudian dilanjutkan dengan enam hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa selama setahun penuh.” Hadis ini menunjukkan bahwa puasa syawal memiliki keutamaan yang besar, yaitu pahala yang berlipat ganda bagi yang menjalankannya.

Dasar Hukum

Dasar hukum puasa syawal adalah landasan hukum yang menjadi acuan pelaksanaan puasa syawal. Dasar hukum ini sangat penting karena menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa syawal.

 • Dalil Naqli

  Dalil naqli adalah dalil yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis. Dalil naqli yang menjadi dasar hukum puasa syawal adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya: “Barang siapa yang berpuasa Ramadhan kemudian dilanjutkan dengan enam hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa selama setahun penuh.”

 • Dalil Aqli

  Dalil aqli adalah dalil yang didasarkan pada akal sehat. Dalil aqli yang mendukung puasa syawal adalah bahwa puasa syawal dapat menjadi penebus dosa-dosa kecil yang dilakukan selama bulan Ramadhan. Selain itu, puasa syawal juga dapat melatih kesabaran dan pengendalian diri.

 • Ijma’ Ulama

  Ijma’ ulama adalah kesepakatan para ulama dalam suatu masalah. Ijma’ ulama yang terkait dengan puasa syawal adalah bahwa puasa syawal hukumnya sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan untuk dikerjakan.

 • Qiyas

  Qiyas adalah penyamaan hukum suatu masalah dengan masalah lain yang telah ada ketentuan hukumnya. Qiyas yang terkait dengan puasa syawal adalah bahwa puasa syawal disamakan dengan puasa sunnah lainnya yang pahalanya berlipat ganda.

Kesimpulannya, dasar hukum puasa syawal sangat kuat, baik dari segi dalil naqli, dalil aqli, ijma’ ulama, maupun qiyas. Hal ini menunjukkan bahwa puasa syawal merupakan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam.

Jenis Puasa

Puasa syawal memiliki beberapa jenis, antara lain:

 • Puasa Sunnah

  Puasa sunnah adalah puasa yang tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan untuk dikerjakan. Puasa syawal termasuk dalam kategori puasa sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan untuk dikerjakan.

 • Puasa Wajib

  Puasa wajib adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah SWT. Puasa wajib yang paling utama adalah puasa Ramadhan. Selain puasa Ramadhan, ada juga puasa wajib lainnya, seperti puasa qadha dan puasa kifarat.

 • Puasa Qadha

  Puasa qadha adalah puasa yang dikerjakan untuk mengganti puasa wajib yang ditinggalkan. Puasa qadha wajib dikerjakan oleh orang yang tidak dapat melaksanakan puasa wajib pada waktunya karena udzur syar’i, seperti sakit, bepergian jauh, atau haid.

 • Puasa Kifarat

  Puasa kifarat adalah puasa yang dikerjakan untuk menebus dosa atau kesalahan yang dilakukan. Jenis puasa kifarat ada bermacam-macam, misalnya puasa kifarat karena membunuh orang secara tidak sengaja, puasa kifarat karena berzina, dan puasa kifarat karena melanggar sumpah.

Setiap jenis puasa memiliki ketentuan dan tata cara yang berbeda-beda. Penting bagi umat Islam untuk memahami perbedaan jenis puasa agar dapat melaksanakannya dengan benar sesuai dengan syariat.

Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan puasa syawal merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menjalankan ibadah puasa syawal. Waktu pelaksanaan puasa syawal telah ditetapkan dalam dalil puasa syawal, yaitu pada bulan Syawal setelah Hari Raya Idul Fitri.

 • Awal pelaksanaan

  Puasa syawal dilaksanakan pada tanggal 2 Syawal setelah Hari Raya Idul Fitri. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya: “Barang siapa yang berpuasa Ramadhan kemudian dilanjutkan dengan enam hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa selama setahun penuh.”

 • Akhir pelaksanaan

  Puasa syawal dilaksanakan selama enam hari, sehingga berakhir pada tanggal 7 Syawal. Hal ini juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang telah disebutkan sebelumnya.

 • Waktu pelaksanaan harian

  Puasa syawal dilaksanakan pada waktu yang sama dengan puasa Ramadhan, yaitu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Hal ini karena puasa syawal merupakan bagian dari puasa sunnah yang memiliki tata cara pelaksanaan yang sama dengan puasa Ramadhan.

 • Waktu yang dilarang

  Puasa syawal tidak boleh dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri (1 Syawal) dan hari tasyrik (11, 12, dan 13 Dzulhijjah). Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya: “Tidak ada puasa pada dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) dan hari-hari tasyrik.”

Dengan memahami waktu pelaksanaan puasa syawal, umat Islam dapat melaksanakan ibadah puasa syawal dengan benar sesuai dengan dalil puasa syawal. Pelaksanaan puasa syawal yang benar akan memberikan pahala yang besar sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW.

Niat puasa

Niat puasa adalah salah satu rukun puasa yang sangat penting. Niat puasa harus dilakukan pada malam hari sebelum fajar menyingsing. Niat puasa juga harus dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata karena Allah SWT. Tanpa niat, puasa tidak akan sah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya: “Setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya.”

Dalil puasa syawal juga menekankan pentingnya niat dalam melaksanakan puasa syawal. Hadis yang menjadi dasar hukum puasa syawal, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, menyebutkan bahwa pahala puasa syawal akan diterima oleh orang yang berpuasa Ramadhan dan dilanjutkan dengan enam hari di bulan Syawal. Hal ini menunjukkan bahwa niat untuk melanjutkan puasa setelah Ramadhan sangat penting dalam memperoleh keutamaan puasa syawal.

Dalam praktiknya, niat puasa syawal dapat dilakukan dengan mengucapkan lafaz niat berikut pada malam hari sebelum fajar menyingsing: “Saya niat puasa sunnah syawal esok hari karena Allah SWT.”

Dengan memahami hubungan antara niat puasa dan dalil puasa syawal, umat Islam dapat melaksanakan puasa syawal dengan benar dan sesuai dengan tuntunan syariat. Niat puasa yang ikhlas dan semata-mata karena Allah SWT akan menjadikan puasa syawal lebih bermakna dan berpahala.

Keutamaan puasa

Keutamaan puasa merupakan salah satu aspek penting yang menjadi dasar hukum pelaksanaan puasa syawal. Dalil puasa syawal yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa puasa syawal memiliki pahala yang sangat besar, yaitu seperti puasa selama setahun penuh. Hal ini menunjukkan bahwa puasa syawal memiliki keutamaan yang sangat besar bagi umat Islam.

 • Pahala yang berlipat ganda

  Puasa syawal memiliki keutamaan yang pertama yaitu pahala yang berlipat ganda. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang disebutkan sebelumnya. Pahala yang berlipat ganda ini merupakan salah satu motivasi utama bagi umat Islam untuk melaksanakan puasa syawal.

 • Penghapus dosa-dosa kecil

  Keutamaan puasa syawal yang kedua yaitu dapat menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan selama bulan Ramadhan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya: “Puasa Ramadhan itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya, dan puasa enam hari di bulan Syawal menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan sesudahnya.”

 • Melancarkan rezeki

  Keutamaan puasa syawal yang ketiga yaitu dapat melancarkan rezeki. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya: “Barang siapa yang berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka Allah SWT akan melancarkan rezekinya selama setahun penuh.”

 • Meningkatkan derajat di sisi Allah SWT

  Keutamaan puasa syawal yang keempat yaitu dapat meningkatkan derajat di sisi Allah SWT. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang artinya: “Barang siapa yang berpuasa Ramadhan dan dilanjutkan dengan enam hari di bulan Syawal, maka ia akan naik ke surga dalam keadaan wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama.”

Keutamaan puasa syawal yang disebutkan di atas merupakan sebagian dari keutamaan yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi umat Islam yang melaksanakan puasa syawal. Keutamaan-keutamaan ini hendaknya menjadi motivasi bagi umat Islam untuk senantiasa melaksanakan puasa syawal setiap tahunnya.

Tata cara puasa

Tata cara puasa merupakan panduan dalam melaksanakan ibadah puasa. Tata cara puasa ini bersumber dari dalil puasa syawal, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang ketentuan pelaksanaan puasa syawal. Hadis tersebut menyebutkan bahwa puasa syawal dilaksanakan selama enam hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Pelaksanaan puasa syawal harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan, agar puasa dapat diterima oleh Allah SWT.

Salah satu tata cara puasa yang terpenting adalah niat. Niat puasa harus dilakukan pada malam hari sebelum fajar menyingsing. Niat puasa syawal dapat dilakukan dengan mengucapkan lafaz niat berikut: “Saya niat puasa sunnah syawal esok hari karena Allah SWT.” Niat puasa ini sangat penting, karena tanpa niat, puasa tidak akan sah.

Tata cara puasa lainnya yang perlu diperhatikan adalah waktu pelaksanaan puasa. Puasa syawal dilaksanakan pada waktu yang sama dengan puasa Ramadhan, yaitu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selama menjalankan puasa syawal, umat Islam harus menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah selama menjalankan puasa syawal, seperti shalat, membaca Al-Qur’an, dan berzikir.

Dengan memahami dan melaksanakan tata cara puasa sesuai dengan dalil puasa syawal, umat Islam dapat memperoleh pahala dan keutamaan yang besar dari ibadah puasa syawal. Pahala puasa syawal dijanjikan oleh Allah SWT seperti pahala puasa selama setahun penuh, penghapus dosa-dosa kecil, melancarkan rezeki, dan meningkatkan derajat di sisi Allah SWT.

Hikmah puasa

Hikmah puasa adalah hikmah atau kebijaksanaan yang terkandung dalam ibadah puasa. Dalam konteks dalil puasa syawal, hikmah puasa memiliki kaitan yang erat, karena dalil puasa syawal menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan puasa syawal selama enam hari setelah Hari Raya Idul Fitri.

Salah satu hikmah puasa syawal adalah untuk melatih kesabaran dan pengendalian diri. Dengan berpuasa, umat Islam belajar untuk menahan hawa nafsu dan mengendalikan keinginan untuk makan dan minum. Hal ini dapat membantu umat Islam untuk menjadi lebih sabar dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, hikmah puasa syawal juga dapat menjadi pengingat bagi umat Islam untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Setelah sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadhan, umat Islam dianjurkan untuk melanjutkan puasa selama enam hari di bulan Syawal sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan selama bulan Ramadhan.

Dalam praktiknya, hikmah puasa syawal dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, dengan melatih kesabaran dan pengendalian diri, umat Islam dapat lebih mudah menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Selain itu, dengan selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT, umat Islam dapat menjadi lebih rendah hati dan tidak mudah mengeluh.

Puasa sunnah

Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, namun tidak wajib. Puasa sunnah dapat dilaksanakan pada hari-hari tertentu, seperti pada bulan Syawal, Senin dan Kamis, atau pada bulan-bulan tertentu, seperti pada bulan Rajab dan Sya’ban.

Dalam konteks dalil puasa syawal, puasa sunnah menjadi salah satu bagian penting. Dalil puasa syawal yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan puasa selama enam hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Puasa enam hari setelah Ramadhan ini termasuk dalam kategori puasa sunnah.

Dengan melaksanakan puasa sunnah syawal, umat Islam dapat memperoleh pahala yang besar. Pahala puasa syawal dijanjikan oleh Allah SWT seperti pahala puasa selama setahun penuh. Selain itu, puasa syawal juga dapat menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan selama bulan Ramadhan.

Dalam praktiknya, puasa sunnah syawal dapat dilaksanakan dengan mengikuti tata cara puasa pada umumnya. Umat Islam harus menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah selama menjalankan puasa syawal, seperti shalat, membaca Al-Qur’an, dan berzikir.

Puasa Wajib

Puasa wajib adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat Islam yang memenuhi syarat. Puasa wajib yang paling utama adalah puasa Ramadhan. Selain puasa Ramadhan, ada juga puasa wajib lainnya, seperti puasa qadha dan puasa kifarat.

Dalil puasa syawal tidak secara langsung menyebutkan tentang puasa wajib. Namun, puasa syawal dapat dikaitkan dengan puasa wajib karena merupakan bentuk penyempurnaan ibadah puasa. Puasa syawal dilaksanakan setelah umat Islam melaksanakan puasa Ramadhan selama sebulan penuh. Dengan melaksanakan puasa syawal, umat Islam dapat menyempurnakan ibadah puasanya dan memperoleh pahala yang lebih besar.

Selain itu, dalil puasa syawal juga dapat menjadi motivasi bagi umat Islam untuk melaksanakan puasa wajib, seperti puasa Ramadhan. Pahala yang besar yang dijanjikan bagi orang yang melaksanakan puasa syawal dapat menjadi motivasi bagi umat Islam untuk senantiasa melaksanakan puasa wajib, karena pahala puasa wajib tentu lebih besar dibandingkan dengan pahala puasa sunnah.

Tanya Jawab Dalil Puasa Syawal

Bagian ini akan menyajikan tanya jawab seputar dalil puasa syawal. Tanya jawab ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan umum dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dalil puasa syawal.

Pertanyaan 1: Apa yang dimaksud dengan dalil puasa syawal?

Jawaban: Dalil puasa syawal adalah landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan puasa syawal. Dalil ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan umat Islam untuk berpuasa selama enam hari setelah Hari Raya Idul Fitri.

Pertanyaan 2: Apa hukum melaksanakan puasa syawal?

Jawaban: Hukum melaksanakan puasa syawal adalah sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan. Pahala yang dijanjikan bagi orang yang melaksanakan puasa syawal sangat besar, yaitu seperti pahala puasa selama setahun penuh.

Pertanyaan 3: Kapan waktu pelaksanaan puasa syawal?

Jawaban: Puasa syawal dilaksanakan selama enam hari setelah Hari Raya Idul Fitri, yaitu mulai tanggal 2 Syawal hingga 7 Syawal.

Pertanyaan 4: Apa saja keutamaan puasa syawal?

Jawaban: Keutamaan puasa syawal antara lain: pahala yang berlipat ganda, menghapus dosa-dosa kecil, melancarkan rezeki, dan meningkatkan derajat di sisi Allah SWT.

Pertanyaan 5: Bagaimana tata cara pelaksanaan puasa syawal?

Jawaban: Tata cara pelaksanaan puasa syawal sama dengan tata cara pelaksanaan puasa pada umumnya, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Pertanyaan 6: Apa hikmah di balik pelaksanaan puasa syawal?

Jawaban: Hikmah puasa syawal antara lain: melatih kesabaran dan pengendalian diri, mengingatkan untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT, dan sebagai bentuk penyempurnaan ibadah puasa Ramadhan.

Demikianlah beberapa tanya jawab seputar dalil puasa syawal. Semoga tanya jawab ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dalil puasa syawal dan memotivasi umat Islam untuk melaksanakan puasa syawal dengan penuh keimanan dan keikhlasan.

Bahasan selanjutnya akan membahas tentang tata cara pelaksanaan puasa syawal secara lebih detail.

Tips Melaksanakan Puasa Syawal

Setelah memahami dalil puasa syawal beserta keutamaannya, berikut ini beberapa tips untuk melaksanakan puasa syawal dengan baik dan benar:

Niat yang Ikhlas: Pastikan niat berpuasa syawal semata-mata karena Allah SWT, bukan karena ingin dipuji atau hal-hal duniawi lainnya.

Siapkan Fisik dan Mental: Persiapkan fisik dan mental sebelum berpuasa syawal. Istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi seimbang saat sahur dan berbuka.

Perbanyak Ibadah: Selain menahan diri dari makan dan minum, perbanyak ibadah selama melaksanakan puasa syawal, seperti shalat sunnah, membaca Al-Qur’an, dan berzikir.

Hindari Membatalkan Puasa: Berhati-hatilah dalam menjaga puasa agar tidak batal. Hindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan berkata-kata kotor.

Berbuka dan Sahur dengan Sehat: Saat berbuka dan sahur, konsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh.

Bersilaturahmi: Manfaatkan momen puasa syawal untuk bersilaturahmi dengan keluarga, kerabat, dan teman-teman, terutama dengan mereka yang jauh.

Bersedekah: Perbanyak sedekah selama bulan Syawal, karena sedekah dapat membantu menghapus dosa dan menambah pahala.

Muhasabah Diri: Setelah melaksanakan puasa syawal, luangkan waktu untuk muhasabah diri dan mengevaluasi ibadah puasa yang telah dilakukan.

Dengan melaksanakan puasa syawal dengan baik dan benar, umat Islam dapat memperoleh pahala yang besar dan menjadikan puasa syawal sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Tips-tips yang telah disebutkan di atas dapat menjadi panduan bagi umat Islam untuk melaksanakan puasa syawal dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Semoga dengan menjalankan puasa syawal, umat Islam dapat meraih keutamaan dan keberkahan dari Allah SWT.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil puasa syawal merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah puasa syawal. Dalil ini menunjukkan bahwa puasa syawal memiliki keutamaan yang besar, seperti pahala yang berlipat ganda, penghapus dosa-dosa kecil, dan kelancaran rezeki.

Beberapa poin utama yang dapat ditekankan dari pembahasan ini adalah:

 • Dalil puasa syawal bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan umat Islam untuk berpuasa selama enam hari setelah Hari Raya Idul Fitri.
 • Keutamaan puasa syawal sangat besar, dan dapat menjadi penyempurna ibadah puasa Ramadhan.
 • Pelaksanaan puasa syawal harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan, agar puasa dapat diterima oleh Allah SWT.

Puasa syawal merupakan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Melalui puasa syawal, umat Islam dapat memperoleh pahala yang besar, menyempurnakan ibadah puasanya, dan meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa melaksanakan puasa syawal dengan penuh keimanan dan keikhlasan.Rekomendasi Herbal Alami :

Artikel Terkait

Bagikan:

sisca

Halo, Perkenalkan nama saya Sisca. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow www.birdsnbees.co.id ya.. Terimakasih..

Tags

Ikuti di Google News

Artikel Pilihan

Artikel Terbaru

Story Terbaru