Hadits Tentang Tarawih

sisca


Hadits Tentang Tarawih

Hadis tentang Tarawih adalah ajaran dari Nabi Muhammad SAW mengenai salat sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan setelah salat Isya. Salah satu contohnya adalah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan salat Tarawih sebanyak 11 rakaat, yakni 8 rakaat salat sunnah dan 3 rakaat salat witir.

Salat Tarawih memiliki banyak manfaat, di antaranya dapat meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan menghapus dosa-dosa. Selain itu, salat Tarawih juga memiliki sejarah yang panjang, yakni dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus dipraktikkan hingga saat ini.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai hadis tentang Tarawih, meliputi tata cara pelaksanaannya, , dan sejarah perkembangannya. Dengan memahami hadis-hadis tersebut, umat Islam dapat menjalankan salat Tarawih dengan benar dan memperoleh manfaatnya secara optimal.

Hadis tentang Tarawih

Hadis tentang Tarawih sangat penting untuk dipahami oleh umat Islam, karena berisi ajaran dari Nabi Muhammad SAW mengenai pelaksanaan salat Tarawih di bulan Ramadan. Aspek-aspek penting yang terkandung dalam hadis tentang Tarawih antara lain:

 • Jumlah rakaat
 • Waktu pelaksanaan
 • Cara pelaksanaan
 • Keutamaan
 • Tata cara berjamaah
 • Tempat pelaksanaan
 • Hukum melaksanakan Tarawih
 • Keutamaan Tarawih di sepuluh malam terakhir
 • Larangan berpuasa di hari Tarawih

Dengan memahami hadis-hadis tentang Tarawih, umat Islam dapat melaksanakan salat sunnah ini dengan benar dan memperoleh manfaatnya secara optimal. Misalnya, hadis yang menyebutkan bahwa salat Tarawih sebanyak 8 rakaat dapat menghapus dosa-dosa selama setahun, menjadi motivasi bagi umat Islam untuk melaksanakan salat Tarawih dengan khusyuk dan istiqomah.

Jumlah Rakaat

Jumlah rakaat dalam salat Tarawih merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan, karena berkaitan dengan tata cara pelaksanaan salat sunnah ini. Dalam hadis tentang Tarawih, Nabi Muhammad SAW menyebutkan beberapa jumlah rakaat yang berbeda, tergantung pada waktu pelaksanaannya.

 • Salat Tarawih pada Sepuluh Malam Pertama
  Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau pernah mengerjakan salat Tarawih sebanyak 8 rakaat, yakni 2 rakaat salam, kemudian duduk dan membaca doa.
 • Salat Tarawih pada Sepuluh Malam Kedua
  Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengerjakan salat Tarawih sebanyak 10 rakaat, yakni 2 rakaat salam, kemudian duduk dan membaca doa.
 • Salat Tarawih pada Sepuluh Malam Terakhir
  Pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengerjakan salat Tarawih sebanyak 12 rakaat, yakni 2 rakaat salam, kemudian duduk dan membaca doa.

Jumlah rakaat dalam salat Tarawih ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan salat sunnah ini. Dengan memahami hadis-hadis tersebut, umat Islam dapat melaksanakan salat Tarawih dengan benar dan memperoleh manfaatnya secara optimal.

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan salat Tarawih merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan, karena berkaitan dengan tata cara pelaksanaan salat sunnah ini. Dalam hadis tentang Tarawih, Nabi Muhammad SAW menyebutkan beberapa waktu pelaksanaan yang berbeda, yaitu:

 • Setelah Shalat Isya
  Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW biasa melaksanakan salat Tarawih setelah shalat Isya.
 • Setelah Shalat Witir
  Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah melaksanakan salat Tarawih setelah shalat witir.
 • Pada Malam Hari
  Beberapa hadis juga menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW biasa melaksanakan salat Tarawih pada malam hari, setelah bangun dari tidurnya.
 • Pada Sepuluh Malam Terakhir
  Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW biasa memperbanyak salat Tarawih pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadan.

Dengan memahami waktu pelaksanaan salat Tarawih yang disebutkan dalam hadis, umat Islam dapat melaksanakan salat sunnah ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan memperoleh manfaatnya secara optimal.

Cara Pelaksanaan

Cara pelaksanaan salat Tarawih merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam hadis tentang Tarawih. Nabi Muhammad SAW memberikan beberapa tuntunan mengenai cara melaksanakan salat sunnah ini, di antaranya:

 • Niat

  Niat salat Tarawih adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan salat sunnah pada bulan Ramadan. Niat ini dilafalkan dalam hati sebelum memulai salat.

 • Rakaat

  Jumlah rakaat dalam salat Tarawih dapat bervariasi, tergantung pada waktu pelaksanaannya. Pada sepuluh malam pertama, salat Tarawih dikerjakan sebanyak 8 rakaat, pada sepuluh malam kedua dikerjakan sebanyak 10 rakaat, dan pada sepuluh malam terakhir dikerjakan sebanyak 12 rakaat.

 • Tata Cara

  Tata cara salat Tarawih pada dasarnya sama dengan salat sunnah lainnya. Namun, terdapat beberapa perbedaan, seperti jumlah rakaat yang lebih banyak dan adanya doa khusus yang dibaca setelah setiap dua rakaat.

 • Berjamaah

  Salat Tarawih dapat dikerjakan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Salat Tarawih berjamaah memiliki keutamaan lebih besar dibandingkan salat Tarawih sendiri-sendiri.

Dengan memahami cara pelaksanaan salat Tarawih yang sesuai dengan hadis, umat Islam dapat melaksanakan salat sunnah ini dengan benar dan memperoleh manfaatnya secara optimal.

Keutamaan

Keutamaan adalah salah satu aspek penting dalam hadis tentang tarawih. Hadis-hadis tentang tarawih banyak menyebutkan keutamaan-keutamaan salat sunnah ini, di antaranya:

 • Menghapus dosa
  Salat tarawih dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
 • Mendapatkan pahala yang besar
  Salat tarawih bernilai pahala yang besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi.
 • Mendekatkan diri kepada Allah SWT
  Salat tarawih merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

Keutamaan-keutamaan tersebut menjadi motivasi bagi umat Islam untuk melaksanakan salat tarawih dengan khusyuk dan istiqomah. Dengan memahami keutamaan salat tarawih, umat Islam dapat meningkatkan semangat ibadahnya di bulan Ramadan dan memperoleh manfaatnya secara optimal.

Tata cara berjamaah

Tata cara berjamaah dalam salat tarawih merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam hadis tentang tarawih. Salat tarawih berjamaah memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan salat tarawih sendiri-sendiri. Berikut ini adalah beberapa ketentuan tata cara berjamaah dalam salat tarawih:

 • Imam

  Dalam salat tarawih berjamaah, terdapat seorang imam yang memimpin salat. Imam haruslah orang yang memiliki pengetahuan agama yang baik dan fasih dalam membaca Al-Quran.

 • Makmum

  Makmum adalah orang-orang yang mengikuti salat di belakang imam. Makmum harus mengikuti gerakan dan bacaan imam dengan baik.

 • Shaf

  Shaf adalah barisan dalam salat. Makmum harus berbaris dengan rapi dan rapat, sejajar dengan imam.

Salat tarawih berjamaah memiliki keutamaan yang lebih besar karena dapat mempererat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan semangat ibadah. Selain itu, salat tarawih berjamaah juga dapat membantu makmum untuk memperbaiki bacaan dan gerakan salatnya.

Tempat pelaksanaan

Tempat pelaksanaan salat Tarawih merupakan salah satu aspek yang dibahas dalam hadis tentang Tarawih. Hadis-hadis tersebut memberikan panduan mengenai di mana salat sunnah ini sebaiknya dilaksanakan.

 • Masjid

  Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW biasa melaksanakan salat Tarawih di masjid.

 • Rumah

  Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah melaksanakan salat Tarawih di rumah.

 • Lapangan

  Pada masa Rasulullah SAW, salat Tarawih juga pernah dilaksanakan di lapangan, seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

 • Mushalla

  Mushalla juga dapat dijadikan tempat pelaksanaan salat Tarawih, meskipun tidak seutama masjid.

Dengan memahami hadis-hadis tentang tempat pelaksanaan salat Tarawih, umat Islam dapat memilih tempat yang tepat untuk melaksanakan salat sunnah ini, sehingga dapat memperoleh manfaatnya secara optimal.

Hukum melaksanakan Tarawih

Hukum melaksanakan Tarawih merupakan salah satu aspek penting yang dibahas dalam hadis tentang Tarawih. Hadis-hadis tersebut memberikan panduan mengenai hukum melaksanakan salat sunnah ini, baik secara individu maupun berjamaah.

 • Hukum asal

  Hukum asal melaksanakan salat Tarawih adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan.

 • Keutamaan berjamaah

  Salat Tarawih berjamaah memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan salat Tarawih sendiri-sendiri. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

 • Waktu pelaksanaan

  Salat Tarawih dapat dilaksanakan pada malam hari setelah shalat Isya atau setelah shalat witir. Waktu pelaksanaan yang paling utama adalah setelah shalat Isya.

 • Jumlah rakaat

  Jumlah rakaat dalam salat Tarawih dapat bervariasi, tergantung pada waktu pelaksanaannya. Pada sepuluh malam pertama, salat Tarawih dikerjakan sebanyak 8 rakaat, pada sepuluh malam kedua dikerjakan sebanyak 10 rakaat, dan pada sepuluh malam terakhir dikerjakan sebanyak 12 rakaat.

Dengan memahami hukum melaksanakan Tarawih yang sesuai dengan hadis, umat Islam dapat melaksanakan salat sunnah ini dengan benar dan memperoleh manfaatnya secara optimal. Salat Tarawih merupakan ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan, baik secara individu maupun berjamaah. Dengan memperbanyak salat Tarawih, umat Islam dapat meningkatkan kualitas ibadahnya dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Keutamaan Tarawih di Sepuluh Malam Terakhir

Keutamaan Tarawih di sepuluh malam terakhir merupakan salah satu aspek penting dalam hadis tentang Tarawih. Hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan dan mengutamakan salat Tarawih pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadan.

Keutamaan Tarawih di sepuluh malam terakhir ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

 • Pada sepuluh malam terakhir, terdapat malam Lailatul Qadar, yang merupakan malam yang lebih baik dari seribu bulan.
 • Salat Tarawih pada sepuluh malam terakhir merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperoleh ampunan-Nya.
 • Salat Tarawih pada sepuluh malam terakhir juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak amal saleh.

Dengan memahami keutamaan Tarawih di sepuluh malam terakhir, umat Islam dapat meningkatkan semangat ibadahnya dan memperbanyak salat Tarawih pada waktu tersebut. Hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk memperoleh keberkahan dan pahala yang besar di bulan Ramadan.

Larangan Berpuasa di Hari Tarawih

Dalam hadis tentang Tarawih, terdapat larangan untuk berpuasa pada hari Tarawih. Larangan ini didasarkan pada beberapa alasan, di antaranya:

 • Mengurangi Kekuatan Beribadah

  Berpuasa pada hari Tarawih dapat mengurangi kekuatan dan konsentrasi dalam menjalankan ibadah Tarawih, yang merupakan ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan.

 • Berpotensi Membatalkan Puasa

  Jika seseorang berpuasa pada hari Tarawih, kemudian ia makan atau minum saat melaksanakan salat Tarawih, maka puasanya berpotensi batal.

 • Menyalahi Sunnah Nabi

  Nabi Muhammad SAW tidak pernah berpuasa pada hari Tarawih. Hal ini menunjukkan bahwa berpuasa pada hari Tarawih bukanlah sunnah yang dianjurkan.

Dengan memahami larangan berpuasa pada hari Tarawih, umat Islam dapat menjalankan ibadah Tarawih dengan lebih optimal dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Pertanyaan Seputar Hadis tentang Tarawih

Bagian ini akan menyajikan beberapa pertanyaan dan jawaban seputar hadis tentang Tarawih untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pembaca.

Pertanyaan 1: Apa saja keutamaan salat Tarawih?

Jawaban: Salat Tarawih memiliki banyak keutamaan, di antaranya menghapus dosa, mendapatkan pahala yang besar, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pertanyaan 2: Berapa jumlah rakaat salat Tarawih?

Jawaban: Jumlah rakaat salat Tarawih dapat bervariasi, tergantung pada waktu pelaksanaannya. Pada sepuluh malam pertama, salat Tarawih dikerjakan sebanyak 8 rakaat, pada sepuluh malam kedua dikerjakan sebanyak 10 rakaat, dan pada sepuluh malam terakhir dikerjakan sebanyak 12 rakaat.

Pertanyaan 3: Bagaimana tata cara pelaksanaan salat Tarawih?

Jawaban: Tata cara pelaksanaan salat Tarawih pada dasarnya sama dengan salat sunnah lainnya, dengan beberapa perbedaan, seperti jumlah rakaat yang lebih banyak dan adanya doa khusus yang dibaca setelah setiap dua rakaat.

Pertanyaan 4: Apakah salat Tarawih dapat dikerjakan secara berjamaah?

Jawaban: Ya, salat Tarawih dapat dikerjakan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Salat Tarawih berjamaah memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan salat Tarawih sendiri-sendiri.

Pertanyaan 5: Di mana sebaiknya salat Tarawih dilaksanakan?

Jawaban: Salat Tarawih sebaiknya dilaksanakan di masjid, karena memiliki keutamaan yang lebih besar. Namun, salat Tarawih juga dapat dilaksanakan di rumah atau tempat lainnya jika terdapat alasan yang menghalangi untuk melaksanakannya di masjid.

Pertanyaan 6: Apakah boleh berpuasa pada hari Tarawih?

Jawaban: Tidak diperbolehkan berpuasa pada hari Tarawih, karena dapat mengurangi kekuatan dalam beribadah dan berpotensi membatalkan puasa.

Demikian beberapa pertanyaan dan jawaban seputar hadis tentang Tarawih. Dengan memahami hadis-hadis tersebut, umat Islam dapat melaksanakan salat Tarawih dengan benar dan memperoleh manfaatnya secara optimal.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan salat Tarawih dari masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang.

Tips Melaksanakan Salat Tarawih Sesuai Hadis

Berikut adalah beberapa tips untuk melaksanakan salat Tarawih sesuai dengan tuntunan hadis:

Lakukan dengan Istikamah
Upayakan untuk melaksanakan salat Tarawih setiap malam selama bulan Ramadan, meskipun hanya beberapa rakaat.

Perhatikan Jumlah Rakaat
Sesuaikan jumlah rakaat salat Tarawih dengan waktu pelaksanaannya, yaitu 8 rakaat pada sepuluh malam pertama, 10 rakaat pada sepuluh malam kedua, dan 12 rakaat pada sepuluh malam terakhir.

Khukus dan Tumaninah
Laksanakan salat Tarawih dengan khusyuk dan tuma’ninah, serta hindari tergesa-gesa.

Membaca Doa Khusus
Setelah setiap dua rakaat, bacalah doa khusus yang disunnahkan untuk salat Tarawih.

Berjamaah di Masjid
Jika memungkinkan, laksanakan salat Tarawih secara berjamaah di masjid untuk mendapatkan keutamaan yang lebih besar.

Memperhatikan Waktu Pelaksanaan
Salat Tarawih sebaiknya dilaksanakan setelah shalat Isya atau setelah shalat witir.

Hindari Berpuasa di Hari Tarawih
Tidak diperbolehkan berpuasa pada hari Tarawih karena dapat mengurangi kekuatan dalam beribadah.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, umat Islam dapat melaksanakan salat Tarawih dengan benar dan memperoleh manfaatnya secara optimal. Salat Tarawih merupakan ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan, dan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan salat Tarawih dari masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang.

Kesimpulan

Melalui pembahasan hadis tentang Tarawih, kita dapat memahami tata cara, keutamaan, dan sejarah perkembangan salat sunnah ini. Hadis-hadis tersebut memberikan panduan lengkap bagi umat Islam untuk melaksanakan salat Tarawih sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW.

Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari artikel ini antara lain:

 • Salat Tarawih memiliki banyak keutamaan, seperti menghapus dosa, mendapatkan pahala yang besar, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
 • Tata cara pelaksanaan salat Tarawih mencakup niat yang benar, jumlah rakaat yang sesuai dengan waktu pelaksanaannya, dan membaca doa khusus setelah setiap dua rakaat.
 • Salat Tarawih dapat dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri-sendiri, namun salat Tarawih berjamaah memiliki keutamaan yang lebih besar.

Memahami hadis tentang Tarawih sangat penting bagi umat Islam untuk melaksanakan salat sunnah ini dengan benar dan memperoleh manfaatnya secara optimal. Semoga artikel ini dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan.

Rekomendasi Herbal Alami :

Artikel Terkait

Bagikan:

sisca

Halo, Perkenalkan nama saya Sisca. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow www.birdsnbees.co.id ya.. Terimakasih..

Ikuti di Google News

Artikel Pilihan

Artikel Terbaru

Story Terbaru